Tjänster

Upphandling IT

Upphandling IT

Magnus har solid erfarenhet att leda upphandlingsprojekt i mål enligt affärsstrategi, behov och förväntan.

På uppdrag av koncernledningar har Magnus framgångsrikt ansvarat för att genomföra många stora och affärsstrategiska IT-upphandlingar, från förstudie till implementation, inom bland annat:

Magnus har en beprövad metod för upphandling, bred branschkunskap och en komplett verktygslåda för att leda upphandlingen i projektform, med kortast möjliga ledtid.