Om oss

Rosén & Jons Consulting

Rosén & Jons Consulting erbjuder konsultativt stöd inom IT-styrning och Pedagogik. Vi strävar efter lyhördhet och integritet gentemot våra uppdragsgivare och arbetar systematiskt och målfokuserat med starkt driv, stort engagemang och beprövade metoder. Magnus har erkänd förmåga att framgångsrikt driva och slutföra storskaliga och komplexa förändringsprogram inom IT. Lotta har välrenommerade kvalifikationer som pedagogisk utvecklare.

Om Magnus Rosén

Program Manager, Business CIO

Magnus mångåriga erfarenhet inom ledarskap, IT och upphandling har visat sig vara en mycket framgångsrik kombination för att genomföra genomgripande program bestående av ett stort antal ömsesidigt beroende projekt och med komplex kravställning.

Under de senaste åren har vi hjälp företag med teknisk projektledning inom outsourcing och genomförande av förändringsprogram inom ”IT Service Management”, upphandling av SaaS, och genomförande av off-shoring och ”business process outsourcing”. Vi har samtidigt förvärvat en unik kunskap om några av de största offshoreleverantörerna på den nordiska marknaden.

magnus-rosen

Erfarenhet

Magnus har 20 års erfarenhet bakom sig av en rad renommerade insatser inom förändringsarbete:

Utbildning

Om Lotta Jons

Fil Dr i pedagogik, Pedagogisk utvecklare

Inom ramen för Rosén & Jons Consulting erbjuds konsultativt stöd i pedagogiska frågor relaterade till högre utbildning. Lottas omfattande utbildning och erfarenhet på området borgar för att vi kan erbjuda kvalificerade insatser vad gäller utformning och utveckling av pedagogisk/didaktisk utbildning, projektledning och sakkunnigbedömning.
lotta-rosenjons

Erfarenhet

Lotta har 20 års erfarenhet av lärarutbildning, pedagogik och didaktik inom högre utbildning.
Föreläsning om lärares värdegrund för kollegiet vid VRG Odenplan:
“Föreläsningen hjälpte mig att förstå och reflektera över de många och komplexa val och ställningstaganden jag gör som lärare. Den gav mig stadigare mark att stå på när jag ställs inför dilemman och svåra situationer i min yrkesutövning”
Robin Smith
Lärare i retorik, svenska och engelska

Utbildning

Publikationer