Integritetspolicy & GDPR

Rosén & Jons Consulting eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Hur vi samlar in personlig data

Följande information kan komma att samlas in, lagras och användas:

  • Information om din dator och dess geografiska plats, webbläsare (version och typ), operativsystem.
  • Information om ditt besök på vår sida, såsom besökslängd, sidvisningar och webbplatsnavigering.
  • Information som du anger när du använder våra kontaktformulär.
  • Information som genereras när du använder vår webbplats, inklusive när,
    hur ofta och under vilka omständigheter du använder det.

Hur vi använder dina personuppgifter

  • För att anpassa vår webbplats utifrån våra besökare.
  • För att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt.
  • För att hålla vår webbplats säker och förhindra bedrägerier.

Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga samtycke, att tillhandahålla din personliga information till tredje part för deras eller andra tredjeparts direktmarknadsföring.

Hur vi hanterar dina personuppgifter

Rosén & Jons Consulting är ansvariga för hanteringen av dina personuppgifter. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

Dina uppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen och kommer därefter anonymiseras eller raderas.

Dina rättigheter

Du kan när som helst be oss att förse dig med all personlig information som vi har om dig.

Personuppgiftsansvarig

Rosén & Jons Consulting AB
Org.nr: 556919-4599
Adress: HÄLSINGEVÄGEN 33, 186 35 Vallentuna