Tjänster

Pedagogisk utveckling

Pedagogisk konsultation

Lotta Jons är forskare och lärarutbildare med lång och bred erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete inom högre utbildning. Rosén & Jons Consulting kan erbjuda föreläsningar, seminarier och workshops inom framförallt följande områden:

Aktiviteterna skräddarsys till målgruppen. Längd och omfattning liksom upplägg diskuterar vi oss fram till utifrån era önskemål och förutsättningar.

Därutöver tas uppdrag i pedagogisk sakkunnigbedömning i samband med tjänstetillsättningar och inplaceringar i pedagogiska meritstegar.