Tjänster

Programledning & projektledning

Programledning & projektledning

Magnus har under mer än 25 år hjälp företag inom olika branscher att genomföra stora och komplexa förändringar inom IT.

Magnus är framför allt nischad inom två specialiserade roller för förändringsledning:

Programledning av IT-implementation, med många parallella, ömsesidiga leveransprojekt, prioriteringskonflikter, hög förändringstakt av verksamhetsutveckling, och många involverade affärsområden, leverantörer och resurser.

Projektledning inom iterativ produktutveckling, med behov av samordning mellan många agila team, förmåga att balansera projektstyrning med agila metoder, och koordinera strategiska verksamhetskrav och kortsiktiga releaseplaner.

Magnus har djup kunskap av för- och nackdelar i tillämpning av olika program- och projektmetoder, och är bland annat certifierad inom SAFe, Prince 2 Agile och MSP.